Souhlas se zpracování osobních údajů

Souhlas zájemce se zpracováním osobních údajů

Uděluji společnosti Specialisté na odpovědnost (IČ: 05290040) následující souhlasy:

 

-V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a o rodných číslech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, souhlas se zpracováním osobních údajů, respektive souhlas s využíváním rodného čísla.

 

-V souladu s ustanovením § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, souhlas k využití podrobností elektronického kontaktu za účelem šíření obchodních sdělení.

 

-V souladu s ustanovením § 128 odst. 1 zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů, souhlas s poskytnutím informací týkajících se pojištění určeným subjektům.

 

-V souladu s 2016/679 Nařízením Evropského parlamentu a Rady EU, uděluji souhlas ke zpracování osobních údajů za účelem:

 

-přípravy návrhu na uzavření pojistné smlouvy

-marketingového zpracování za účelem výběru vhodných subjektů k oslovení a přípravy a tvorby analýz o anonymizované struktuře (zejména věkové, pohlavní, geografické, příjmové atd.) zájemců, včetně jejich (míněny analýzy) následného využití k účelu dle předchozích dvou odrážek. Ve smyslu ustanovení § 5 odst. 5 zákona uděluji souhlas k tomu, aby k údajům v rozsahu podle ustanovení § 5 odst. 5 zákona.

 

Všechny výše uvedené souhlasy uděluje zájemce na dobu neurčitou od okamžiku jejich udělení.

Porovnání pojištění domácnosti

Neváhejte a kontaktujte nás!

604 294 804

Nebo nám zanechte na Vás telefon a my vám zavoláme ve vybranou hodinu zpět.